Các lưu ý khi thêm từ khoá lên SEO AI cần biết để có thể đăng bài thành công và chuẩn nhất.

Việc chọn từ khoá rất quan trọng trong việc giúp SEO AI có thể dễ dàng lấy và xử lý nội dung bài viết được chuẩn nhất, về nội dung, hình ảnh, internal link các bạn nên chú ý các điểm sau đây.

Các loại từ khoá nên dùng

 1. Từ khoá câu hỏi
 2. Từ khoá tin tức
 3. Từ khoá hướng dẫn
 4. Từ khoá cách làm

Các loại từ khoá dễ bị lỗi nhất

 1. Từ khoá dưới 4 chữ
 2. Từ khoá thương hiệu
 3. Từ khoá là tên sản phẩm
 4. Từ khoá tên dịch vụ
 5. Từ khoá không dấu

Tại sao không lấy được hình ở 1 số bài

 1. Bài viết không có hình ảnh
 2. Bài viết có hình nhưng chặn lưu hình từ máy chủ khác
 3. Bài viết có hình nhưng dạng SVG và website không hỗ trợ SVG
 4. Bài viết có hình nhưng dạng base64